Nybegynner introduksjon til bridge

Bridge er et kortspill som spilles av fire spillere. Bridge spilles som par hvor to og to spiller sammen. For å spille trenger dere en vanlig kortstokk uten jokere og kortene deles ut mellom de fire spillerne, 13 kort til hver. Spillet er delt inn i to faser, en meldedel som kalles auksjonen og selve spillet. Før spillet begynner avholdes det en auksjon (meldedelen) hvor det bestemmes hvor mange stikk en skal ta samt hva som er trumf. Alternativt kan en melde grand, hvilket betyr at det ikke er noen trumf. Så snart spillet er ferdig, regnes det ut en score som avgjør om en kontrakt har blitt vunnet eller ikke.

Oversikt over reglene

  1. Ess er høyeste kort, og to er lavest
  2. Fargene har ulike verdier hvor spar har høyest verdi, fulgt av hjerter, ruter og kløver.
  3. Poengkort: Ess = 4 poeng, Konge = 3 poeng, Dronning = 2 poeng, Knekt = 1 poeng
  4. Minimum antall stikk man kan melde er 7 og maksimalt 13.
  5. De seks første stikkene gir ikke poeng.

Meldedelen

Det velges en giver som deler ut kortene til de fire deltakerne. Hver spiller sorterer sine kort i stigende rekkefølge og så er det kortgiveren som er den første til å melde hvor mange stikk han eller hun mener det er mulig å ta sammen med partneren sin. Trumfkortet velges når kortgiveren melder antall stikk etterfulgt av en farge. Heretter starter auksjonen og det er tid til å melde antall stikk. Det laveste du kan melde er sju stikk og det høyeste er syv trekk, noe som tilsvarer 13 stikk. Du får ikke poeng for de første stikkene, det er først etter det sjette stikket at det blir poeng. Etter det sjette stikket blir det neste kalt for et trekk og sju stikk er derfor et trekk. Sju trekk er derfor det høyeste som finnes og tilsvarer at du tar hjem alle 13 stikk i spillet. Det kalles også for sju trekk / grand uten trumf. Det paret som har den høyeste meldingen får ‘kontrakten’ og det andre paret skal da hindre at kontrakten fullføres. Den spilleren som meldte farge eller grand blir spilleføreren.

Spilldelen i bridge

Når det ene laget har fått kontrakten så kan spillet begynne. Som nevnt er målet med spillet å samle så mange stikk som mulig og for det paret som har vunnet kontrakten må de prøve å innfri denne. Makkeren til spilleføreren kalles blindemann, og han eller hun må legge ut alle sine kort slik at de andre spillerne kan se dem. Det er fargen på kortet som spilles ut som er det avgjørende for hva de andre kan legge ned. Kan du ikke legge på samme farge, så må du legge på en annen farge. Den som legger på det høyeste kortet har vunnet stikket. Når alle 13 stikk har blitt fordelt så er runden ferdig og det kan telles opp hvem som har vunnet. Det laget som har kontrakten får poeng om de har fått samlet sammen det antall stikk de hadde meldt ut under auksjonen. Om de ikke lykkes, så får det andre laget poeng.

Bridge er et avansert spill som det tar tid å lære, men når først du har kommet deg inn i reglene så er det et veldig morsomt spill med mange muligheter og det spilles både nasjonale og internasjonale mesterskaper i bridge.

Privacy Policy